O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2018Pivovarská 1938


Zastavěná plocha :

200 m2

Obestavěný prostor :

2000 m3

Užitná plocha:

360 m2


Dům z roku 1936 (Aussiger Druckerei - architekt Ernst Richter pro svého tchána továrníka Ferdinanda Maresche).
Relativně celistvá historická stavební struktura, jíž je tiskárna součástí, tu zůstala možná jen souhrou příznivých náhod.
Výhružná blízkost kolosu krajského úřadu (dřív KV KSČ, architekti Bergr, Hejduk 1985) je naléhavou připomínkou existenční nejistoty. Obzvlášť v těchto končinách.

Výchozí situace je neobvyklou příležitostí pokusit se oživit kvalitní, nedeformovaný (nebo alespoň ne nevratně) dům v centru města. Navíc je tu řídce vídaná stavebníkova snaha o vědomou návaznost a starost o kvalitu domu a jeho okolí (potažmo města).

Dům byl postaven jako tiskárna a převážnou část svého dosavadního života tomuto účelu také sloužil. Moderní železobetonová skeletová konstrukce s minimem nosných prvků umožňovala umístění velkých tiskařských strojů a prostorovou variabilitu.

Navrhovanou rekonstrukcí by se z domu měl stát hostel (1.n.p.) a hotel (2.n.p.).
Při hledání směru a smyslu rekonstrukce se k nám neodbytně vracely místní historické souvislosti, motivy a anomálie. Od počátku se zdál jednoduše se nabízejícím motivem tisk. Tisk, texty a obrazy jsou základním kořenem domu. Zároveň jsou to kíče k budoucímu předpokládanému provozu (identita, vizualita, čitelnost, jasnost, zapamatovatelnost).

Návrh jsme tak začali trochu neobvykle průzkumem a výběrem vhodného fontu, který by celý záměr adekvátně doprovodil. Vybrali jsme písmo FUTURA (aut. Paul Renner, 1927), které dobou svého vzniku a svojí modernisticky jenoduchou geometričností dobře odpovídá domu a jeho náplni, zároveň ale i budoucímu předpokádanému využití (logotyp, vizuální, navigační styl, propagace...).
Při uvažování o tisku a jeho možné tematizaci návrhem jsme se posunuli od původní čb verze k současnému barevnému tisku a souvisejícím barevným modelům.
CMYK složený ze čtyř barev se nám dobře strukturálně hodí ke čtyřem podlažím domu.
Cyan – přízemí / Magenta – 1.n.p. / Yellow – 2.n.p. / Key – střecha.
Barevnost bude dobře použitelná k orientaci v domě. Ve chvíli kdy jsme měli správné písmo a odpovídající barevnost, zbývalo přidat obraz. Tady přišla na řadu místní silná témata naznačená výše.
Původní tiskárna byla součástí historické, lehce romanticky malebné (známe jen z pohlednic) struktury města. Posléze pak byla sousedem a bezprostředním svědkem brutálního plošného bourání hnaného naivně destruktivní představou, že všechno začne nanovo a lépe.
Z těchto zdrojů tři tematické okruhy.
historie místa - přízemí / bourání – 1.n.p. / tisk – 2.n.p.

Obrazy by se spolu s barevností a textem měly stát navigačním prvkem a identitou domu a propojit tak v prvním plánu i hlubších rovinách jeho minulost se současností a očekávaou budoucností.

CMYK je zatím názvem-draftem.

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
model
model
pohledy
půdorysy
návrh
stav
stav

Další projekty

+ Další projekty