O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2018Obřadní síň Podmokly


...oblohou kříslo, zasršelo a my očekávali zázrak...

KONCEPT
Prostor o který zde běží, je součástí mohutné, modernistické stavby podmokelského rodáka Rudolfa Perthena z let 1928-31. Velikost, promyšlenost a jistota komplexu (městský úřad, knihovna, spořitelna) svědčí o jeho významu a odvaze těch, kteří mu dali vzniknout.
Naším návrhem bychom chtěli navázat na původní přesvědčivé principy domu. Postupujeme podobně jako u jiných rekonstrukcí:
1) hledáme podstatné a nosné z původního
2) odstraňujeme časem navršené nevhodné stavební
zásahy a nefunkční/balastní konstrukce a materiály a hledáme prostorové a dipoziční řešení odpovídající správně na zadání
3) zároveň se pokoušíme nalézt nový výraz a identitu prostoru (smysl) a vyvážený vztah mezi novým zásahem, očekávanou náplní a stávajícím domem (integrující návaznost)
4) průběžně se ptáme Co v současnosti znamená obřadní síň? Jaké významy, konotace a očekávání s sebou takový typ prostoru nese? Jaké obřady tu provozujeme, co je jejich principem a co je k nim potřeba?

Základním kamenem dějů, které v tomto protoru uvažujeme je společenství soustředěné kolem přednášejícího, vypravěče, ceremoniáře. Klíčovým momentem je slavnost, sdílený společný prožitek, někdy pedagogicky osvětový, jindy ritualizovaně přechodový. Společenství (a pokus o něj) je zároveň základní princip a důvod proč na vnitřně chladnoucí a vyprazdňující se rituály nerezignovat a pokoušet se pro ně i v naší nespoutané současnosti hledat důstojný prostor.

Část domu, v níž by se měly očekávané děje odehrát je konstrukčně skeletem. Je to tedy volný prostor s několika relativně masivními sloupy, jejichž robustnost se může zdát na první pohled překážkou. Na druhou stranu nahlédneme-li jejich hmotu nikoliv jako fyzickou bariéru, ale jako symbol logiky, síly a důstojnosti, promění se nám v pozitivní, ustavující součást prostoru. Pozice sloupů a jejich vzájemný vztah navíc hierarchizují prostor a zdůrazňují jeho centrum. Využíváme této danosti a význam sloupů podtrhujeme opláštěním mosazným plechem s jemným motivem směrem vzhůru řídnoucích vln.

Vstupní prostory, foyer a samotná obřadní síň jsou fyzickým a psychologickým zakončením významné osy symetrie centra Podmokel spojující nádraží s budovou magistrátu. Sílu osy si dovolujeme podpořit druhým použitým ornamentálním motivem – skadbou a barevností použité dlažby. Delší rameno dlažbou vytyčeného kříže je pokračováním osy, kratší příčné rameno osu zastavuje. Křížení je téměř střed.

PROVOZ
Hlavní vstupní prostory a sál (obřadní síň) jsou soustředěny osově za sebou, přístupné z náměstí před magistrátem. Návštěvníci vstoupí skrz zádveří do foyer z něhož se rozptýlí do prostoru samotné síně, dle pravidel té které probíhající akce. V dolním levém rohu sálu je vstup do šatny a toalet. Uvnitř sálu se nachází pozůstatek původních účelů - trezor v ose domu v pokračování osy ulice. Z jeho obvodu používáme delší stěnu (integrující dva sloupy) jako promítací stěnu/“záda“ pro řečníka.
Ze zádveří je krom foyer přístupná také konferenční místnost s atraktivní orientací ke vstupu a monumentální ose Čsl. legií. Místnost by mohla dobře sloužit jako komornější doprovodný prostor hlavního sálu, případně jako doplňující prostor jednacích místností magistrátu.

VARIABILITA
Prostor by mohl dobře sloužit různým poptávkám a příležitostem – od rituálně formalizovaných (svatby, vítání občánků...) až po neformálně světské (rauty, přednášky, školení, setkání, výstavy...).
K modifikaci prostoru slouží jednoduché dřevěné židle, respektive stoly, rozmístitelné v navržených (ale i mnoha dalších možných) variantách.

MATERIALITA
Stěny a stropy jsou bílé. Před prosklenými stěnami jsou na celou výšku místnosti průsvitné závěsy, které umožňují soustředěný obřad bez vizuelních venkovních ruchů a zároveň plní úlohu akustickou.
Masivní sloupy odíváme mosazným plechem s motivem vln. Mosaz volíme pro její ušlechtilost a návaznost na původní interiérové detaily.
Dlažba vytvářející abstraktní ornament – jak v dobách modernismu, tak v současnosti oblíbený motiv – nám zde pomáhá členit a komponovat prostor. Naznačuje směry, zdůrazňuje centrum. Tvarově vyostřená barevná dualita je hierarchizujícím dekorem a zároveň symbolem dualit životních.

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
půdorys
materiály
osvětlení
schémata provozu
řezy
řez
původní stav
současný stav
současný stav
současný stav
situace

Další projekty

+ Další projekty