O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2017NYYLO Předlice


Plocha pozemku :

cca 14000 m2

Užitná plocha:

administrativa 300 m2
hala 3200 m2

Obestavěný prostor:

administrativa 1000 m3
hala 36000m2širší vztahy

Parcela je součástí širšího území připraveného a definovaného jako průmyslová zóna Severní Předlice. Navrhované objekty svojí velikostí, účelem a náplní naplňují předpoklady a očekávání, která z toho plynou.
Areál zahrnuje dva základní objekty – halu a administrativu s odpovídající potřebnou manipulační plochou. Domy jsou umístěny při severní hraně pozemku. Jednak tak vytváří sousedství stávající hale firmy Materialise, druhak je tato poloha nezbytná, neboť nad celým pozemkem prochází vedení vysokého napětí se širokým ochranným pásmem, ve kterém nelze stavět.


architektura

Možnosti pozemku a ekonomické a prostorové požadavky investora formují velikostt a tvar haly.
Z obchodního hlediska by bylo záhodno postavit sklad co možná největší. Velikost je ale (možná naštěstí) korigována pozemkem (nutné odtsupy od sousedních parcel), rozumnou obslužností a některými obecnými předpisy.
Hala je jednoduchá, jednoznačně užitková stavba. Její výraz odpovídá její náplni.
Administrativní budova by měla mít jiný charakter. Jemné půdorysné vybočení z ortogonality natáčí hlavní průčelí se vstupem směrem ke vjezdu na pozemek. Vzniká tak vstupní prostor/dvůr, kde se pohybuje člověk (zaměstnanci, návštěvníci, zákazníci...), nikoliv jen produkt.
Lidské měřítko by měla prostoru dodat venkovní terasa, krytá mohutným přesahem střechy (ochrana proti dešti a slunci) a do budoucna také vzrostlé, s rozmyslem zasazené stromy.
V drobnějším měřítku a intimnějším rozměru by mělo podobně fungovat vnitřní měkce tvarované atrium.
Abstraktní opakovaný „nekonečný“ rytmus plných a prosklených prvků obvodového pláště je naopak obrazem neúprosnosti pracovního rytmu, organizace a pohybu komodit, jakožto hlavní firemní náplně.

V průběhu stavby jsme se všichni v mnohém poučili. Čím dál neodbytněji pak vyvstávala otázka, zda je vůbec správný náš původní cíl pokousit se v neúprosně ekonomickém a velmi hloupém úředně/politickém prostředí vymanit z jednoduché tržní primitivity.
Stavba je přes všechny komplikace, s mnoha kompromisy hotová, otázka trvá.

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty