O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2008Rodinný dům Budyně nad Ohří


Plocha pozemku:

692m2

Užitná plocha:
Dům: 214m2
Garáž: 35m2

Obestavěný prostor:
Dům: 721m3
Garáž: 119m3
re:


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek leží na rozhraní severovýchodního okraje obce a volné krajiny. Je součástí širšího obytného území složeného převážně z rodinných domů různorodého architektonického i technického řešení. Jeho jižní hranice je v těsném kontaktu s novou rozvojovou obytnou lokalitou, která bude tvořit novou ulici v řádu stávající rovnoběžné uliční sítě. Základní charakteristiky pozemku tvoří jeho poloha na okraji města, přímá vazba na rovinatou krajinu Poohří, orientace severovýchod – jihozápad a kónický čtyřúhelníkový tvar rozšiřující se směrem do krajiny. Na základě těchto daností je dům osazen na severovýchodní hraně pozemku, tedy do jeho nejužšího místa tak, aby byla maximálně využita osluněná část parcely k realizaci pobytové zahrady.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je navržen jako "nízkoenergetická" dřevostavba (předpokládaná spotřeba energie na vytápění je menší než 50kWh/ m2 ,rok). S tím úzce souvisí jeho konstrukce, tvar a použité materiály a technologie. Kompaktní tvar domu minimalizuje plochu jeho pláště (ochlazovanou plochu). Dřevěná rámová konstrukce domu umožňuje kromě snadné montáže bez mokrých stavebních procesů vytvoření skladby obvodového pláště vyhovujícího zvýšeným energetickým požadavkům bez neúměrného nárůstu tloušťky obvodových stěn a  s tím související ztráty půdorysné plochy. Dřevěný plášť domu pak spolu s prkenným plotem a „zelenou střechou“ podtrhují charakter domu přívětivého k prostředí a krajině. Dům splývá s pozadím a horizontem a ukončuje tak svébytně ale nenásilně budoucí uliční frontu. Tvarosloví domu (plochá střecha) a použité materiály a konstrukce (dřevěná nosná konstrukce a plášť) , lze v četných případech (a v mnoha různých obměnách) nalézt i v okolní zástavbě. Strohost základního konceptu je „změkčena“ doplňkovými konstrukcemi posuvných okenic, světlíku a lodžie, které tak vytváří na plochém pozadí plastický reliéf. Lodžie na jihovýchodní fasádě je navržena jako ocelová konstrukce a slouží v obou podlažích jako krytá terasa. Současně je ale i nosnou konstrukcí pro soustavu solárních panelů zajišťujících ohřev TUV. Do budoucna je tato plocha rovněž rezervou pro případnou instalaci fotovoltaických panelů sloužících pro konverzi energie slunečního záření na energii elektrickou.

ÚDAJE O PROVOZU

Objekt je dvoupodlažní. Vstup do domu je na jeho severní straně. Z malého dvorku tvořeného domem, garáží, plotem a vjezdovou branou, se vstupuje do závětří a z něj do zádveří. Na něj navazují pokoj pro hosty, šatna, koupelna a obývací pokoj, který plynule přechází v jídelnu s přilehlou kuchyní a spíží. Přízemí je na jižní straně domu otevřeno francouzskými okny do zahrady. Druhé podlaží s ložnicí rodičů a pracovnou, koupelnou a ložnicí dětí s navazující lodžií je přístupné dvojramenným schodištěm z obývacího pokoje.
Dům je vytápěn a větrán teplým vzduchem. Ohřev teplé užitkové vody bude zabezpečen solárními panely.spolupáce s Jan Jehlík architektonická kancelář

fotografie realizace Lubomír Fuxa

"http://www.salondrevostaveb.cz/cz/rocenky/"

"http://www.bydleni-iq.cz/"

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty