O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2017Rodinný dům Mníšek


Plocha pozemku :

682 m2

Užitná plocha :

90 m2

Obestavěný prostor :

550 m3


MÍSTO

Úzká, protáhlá parcela je zahradou na okraji historického centra Mníšku. Zástavba kolem je různorodá a hutná. Převládá drobné měřítko rodinných domů jednoduchých tvarů se sedlovými střechami, promíseno s tmnožstvím tvarově různorodých dvorních vestaveb, přístaveb a přílepků.
Místo má svůj charakter a pozitivní atmosféru.
Tvar zahrady a blízkost sousedních objektů vymezují prostor pro umístění domu. Navržený dům tak nenavazuje (protože nemůže) na linii ke komunikaci přilehlých domů, ale je osazen v hloubce pozemku a váže tak na úroveň dvorních objektů, pro ulici Za Sokolovnou také typických.


CÍL
Tvar parcely, legislativa a ochranářství volající po konzervativním tvarosloví a materiálech, nás vede k variování tradičního domu s úzkým dlouhým půdorysem a dispozičním trojdělením.
Toto do značné míry okolnostmi formulované řešení nám však není ztrátou. Základní téma tradičních materiálů a archetypálního tvarosloví (minulost, zřejmá návaznost) nám tu připadá příhodné. Současnost bude zřetelná v jednotlivostech – například ve velikostí pevně zasklených oken do zahrady, nebo třeba v denním prostoru otevřeném do krovu.
Budoucnost (naděje) je artikulována nikou s tradičním mariánským motivem ve štítě domu.
Kruh se tak uzavírá ve vědomě přítomném okamžiku.
Spoléháme na proporce, prostotu a solidní provedení.

+ Zobrazit celý popis
realizace
realizace
model
pohledy
model
model
ortofoto
2D
situace
1954
místo
místo
místo
místo

Další projekty

+ Další projekty