O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2019CMYK hostel


Zastavěná plocha :

200 m2

Obestavěný prostor :

2000 m3

Užitná plocha:

360 m2


Dům (Aussiger Druckerei) postavil architekt Ernst Richter pro svého tchána továrníka Ferdinanda Maresche v roce 1936.
Relativně celistvá historická stavební struktura, jíž je stavba součástí, tu zůstala možná jen souhrou příznivých náhod. Výhružná blízkost kolosu krajského úřadu (dřív KV KSČ, architekti Bergr, Hejduk 1985) je naléhavou připomínkou existenční nejistoty. Obzvlášť v těchto končinách.

Výchozí situace byla neobvyklou příležitostí pokusit se oživit kvalitní, nedeformovaný dům v centru města. Navíc s řídce vídanou snahou stavebníka o vědomou návaznost a starostí o kvalitu domu a jeho okolí (potažmo města).

Dům byl postaven jako tiskárna a převážnou část svého dosavadního života tomuto účelu také sloužil. Moderní železobetonová skeletová konstrukce s minimem nosných prvků umožňovala umístění velkých tiskařských strojů a prostorovou variabilitu.

Při hledání směru a smyslu rekonstrukce se k nám neodbytně vracely místní historické souvislosti, motivy a anomálie. Od počátku se zdál jednoduše se nabízejícím motivem tisk.
Tisk, texty a obrazy jsou základním kořenem domu. Zároveň jsou pro nás kíči k budoucímu provozu (identita, vizualita, čitelnost, jasnost, zapamatovatelnost).

Návrh jsme proto začali průzkumem a výběrem vhodného fontu, který by celý záměr adekvátně doprovodil. Písmo FUTURA (aut. Paul Renner, 1927) svojí modernisticky jenoduchou geometričností a dobou svého vzniku dobře odpovídá domu a jeho původní náplni, zároveň ale i budoucímu předpokádanému využití (logotyp, vizuální styl, navigace, propagace...).
V úvahách jak návrhem tematizovat tisk, jsme se od původně zamýšlených čb verzí posunuli k současným barevným modelům. Konkrétně CMYK složený ze čtyř barev se nám dobře strukturálně hodí ke čtyřem podlažím domu.
Cyan – přízemí / Magenta – 1.n.p. / Yellow – 2.n.p. / Key – střecha. Barevnost je též dobře použitelná k orientaci v domě.
Ke správnému písmu a odpovídající barevnosti, zbývalo přidat obraz.
Původní tiskárna byla součástí historické, lehce romanticky malebné (známe jen z pohlednic) struktury města, aby byla vzápětí bezprostředním sousedem a svědkem brutálního plošného bourání hnaného naivně destruktivní představou, že všechno začne nanovo a lépe.
Z těchto zdrojů tři tematické okruhy.
tisk - přízemí / původní historický kontext – 1.n.p. / bourání – 2.n.p.

Obrazy, barevnost a text jsou navigačním prvkem, definují přítomnou identitu domu a vrstevnatě propojují jeho minulost se současností a očekávaou budoucností.

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty