O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2016TRANSCO Děčín - rekonstrukce


Zastavěná plocha :

120 m2

Užitná plocha :

280 m2

Obestavěný prostor :

830 m3

Děčín, východní nádraží.
Pro stavebníka výhodná poloha v paradoxu periferie uvnitř městské struktury.
Historický skladový objekt z konce 19. století s pěknou proporcí, jednoduchou konstrukcí a  jasným účelem.
V čele skladu domek skladníka (nejspíš), v 90. letech přestavěný pro administrativní účely.
Po úvahách o vestavbě firemního zázemí do prostoru skladu, jsme se posunuli k záměru oživit špatně rekonstruovaný, ladem ležící skladníkův domek a do skladu jsme umístili pouze hlavní vstup a zázemí.
Neforemnou sedlovou střechu (produkt předchozích stavebních úprav) jsme nahradili prostorově efektivnější střechou plochou. Plášť domu jsme perforovali velkými, pevně zasklenými otvory. Nová okna sytí vnitřek domu světlem, umožňují speditérům pohodlnou kontrolu provozu kolem a  nostalgicky obhlíží blízkou železnici a přilehlá periferní panorámata nemilosrdně drcená časem.
Profilovaný plech použitý jako fasádní obklad je odolný a odkazuje jednoduše k principu místně frekventované kontejnerové dopravy.

Abstrakce domu barevností pláště a dimenzí okenních otvorů, je naším pokusem o současnou, čitelnou a trvanlivou vrstvu přidanou do místního bohatého historického souvrství.ČESKÁ ARCHITEKTURA 2016-2017

ARCH DAILY

ARCHIWEB

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty