O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2018Mateřská škola Stará č.p. 2550 - rekonstrukce


Zastavěná plocha :

787 m2

Užitná plocha :

1300 m2

Obestavěný prostor :

4400 m3


místo:
Ústecké sídliště Hornická-Stará ze 60.-70. let.
Rekonstruovaná stavba (autoři domu - arch. K. Fleischer, Ing. Zlámal, 1968) je součástí drobného souboru školských staveb.
Železobetonový montovaný skelet T-MS 66. Elegantní jednoduchost a univerzalita psychologicky zatížená estetikou 70.let minulého století.

cíl:
Proměna původně mateřské školy, poté zvláštní školy a posléze vš učeben zpět na mateřskou školu.
Cílem bylo vytvořit současné, pohodlné a tvůrčí prostředí pro cca 50 dětí.

metoda:
Objem původního domu zůstal beze změn. Upravili jsme dispozici, vyměnili plášť a k jihozápadní fasádě, směrem do zahrady jsme přidali ocelovou lodžii.
V zahradě se objevily drobné stavby a úpravy pro chov domácích zvířat.

Stávající typový objekt je spolehlivě velkorysý. Přidáváme k němu několik prvků, které mu dodávají podrobnost a umožní mu (doufáme) intimněji srůst s místem.
Předně: rám kryté lodžie přímo navazující na vnitřní prostory, který je zároveň sluneční clonou. K němu navíc přisazujeme dřevěnou treláž jako kostru pro budoucí jedlou popínavku. Kosočtverečný tvar treláže vychází z místních motivů reformní architektury 20. let.
Severní fasáda je sepnuta (rovněž místně užívaným) vysokým řádem lizén, ve kterém se objevuje luční motiv (autor - ( Lenka Procházková, Obrázkový ostrov ).
Domky v zahradě jsou zatím pouze základně připraveny a čekají na svojí příležitost.
+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty