O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2007Areál ul. Přístavní Ústí n/L - dostavba


OBJEKT A (rekonstrukce):

Užitná plocha:

1636m2

Obestavěný prostor:

5160m3

OBJEKT B (rekonstrukce):

Užitná plocha :

1715m2

Obestavěný prostor:

8000m3

OBJEKT C (rekonstrukce):

Užitná plocha :

1680m2

Obestavěný prostor:

7538m3

OBJEKT D (novostavba):

Užitná plocha :

1450m2

Obestavěný prostor:

6815m3

OBJEKT E (novostavba):

Užitná plocha :

1840m2

Obestavěný prostor:

7500m3

OBJEKT F (novostavba):

Užitná plocha :

1137m2

Obestavěný prostor:

4570m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešená lokalita je klínem vetknutým mezi dráhu, komunikaci a řeku. Svým východním hrotem směřuje k centru města. Západní hrana se rozšiřuje směrem k městské čtvrti Krásné Březno. Periferní charakter území je zvýrazněn neuspořádanou, často zanedbanou zástavbou různých účelů, kvalit a měřítek. Navržená rekonstrukce a dostavba zahušťuje zástavbu v řešeném místě. Nové domy pohlcují a propojují tři hlavní stávající objekty. Nově vzniklá struktura dodává místu charakter a prostorovou a funkční hierarchii.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonická kvalita jednotlivých objektů a parteru by měla být společně s funkční náplní hlavním prvkem oživení areálu. Motiv prorůstající a sjednocující struktury je reakcí na blízkou čedičovou skálu s lomem a také na meandrující řeku. Cílem je nalezení a zachování charakteristické atmosféry místa (přístav, lom, sklady, výrobní objekty) a vyzdvihnutí jeho kvalit, spolu s jasně vyjádřenou novou funkcí areálu (současná architektura, kvalitní provedení).
Stávající zděné OBJEKTY A a B (A – skelet, B – zděný trojtrakt) budou rekonstruovány částečně. Vzniknou nová hygienická jádra, dispozice budou uzpůsobeny možnosti flexibilního uspořádání nájemních administrativních ploch. Parter OBJEKTU A s obchodními plochami, bude otevřen jak směrem k řece, tak směrem do areálu. Fasády obou (původně samostatných objektů) budou sjednoceny úpravou proporcí okenních otvorů.
Stávající OBJEKT C (skelet) bude kompletně rekonstruován. V přízemí objektu vznikne kuchyň, restaurace, bar a prodejna se zázemím pro čerpací stanici pohonných hmot (dva kryté stojany umístěné před budovou). 2., 3. a 4. n.p. budou sloužit jako nájemní administrativní prostory.
Novostavba OBJEKTU D bude přistavěna a nastavěna ve dvou podlažích na stávající objekt. Bude „kýlem“ celého areálu, dodá mu směr a vzepře se skále v jeho blízkosti. Dispozičně bude především plochou pro nadstandardní kancelářské plochy proměnlivého uspořádání a velikosti.
Nový OBJEKT E bude propojením mezi objekty A a C. Přízemí domu bude sloužit převážně pro obchod, případně pro služby (restaurace). V horních podlažích vzniknou prostory pro jednoduché přechodné ubytování (hotel typu GARNI).
Nový OBJEKT F je samostatným dvoupodlažním pavilonem. Přízemí bude sloužit pro obchod, patro pro služby (restaurace). Objekt díky své volné dispozici umožní velkou variabilitu provozu. Všechny nové objekty budou konstrukcí skeletem (buď zděným nebo betonovým).
Celý areál by měl maximální měrou zužitkovat solární energii pro ohřev TUV, případně vytápění. Kolektory budou umístěny na plochách střech a také zakomponovány v parapetních systémech oken nových objektů D, E a F. Parter areálu je strukturou domů členěn na dvě hlavní plochy. Hlavní vstup do domu A a B bude umístěn v menší, dvorní ploše vymezené drahou a domy A, B, D a E. Plocha je přístupná ve směru od městského centra průchodem v přízemí domu D. Ve „dvoře“ bude situováno také parkování zaměstnanců. Plocha vymezená domy A, C , E a F bude převážně parkovací. Nízká zeleň a systém dlážděných cest budou ale zdůrazňovat, že zde pěší návštěvník získává navrch. Jižní strana areálu hraničící s přilehlou frekventovanou komunikací bude lemována nově vysázenou alejí.spolupáce s "Architektonická kancelář Pavel Černohouz"

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
situace
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
pohled
řez
současný stav
současný stav

Další projekty

+ Další projekty