O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2008Rodinný dům Družec


Plocha parcely:

967m2

Užitná plocha:

106m2

Obestavěný prostor:

500m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební parcela se nachází v nově vznikající enklávě rodinných domů úzce navazující na stávající obec. Pravým rohem je napojena na konec slepé ulice a klesá směrem k potoku v převýšení cca 6m. Zleva sousedí s volnou loukou, u které se nepředpokládá, že bude zastavěna. Jde o jižní svah, v dolní části příjemně svlažený potokem a přistíněný stromy okolo něj. Pohled z parcely se otvírá přes potok k lesu a na louku vlevo. Nové uličky jsou z hlediska parkování neprakticky úzké, díky tomu však nevybočují tolik z původního měřítka obce. Svažitý terén jim přidává na dramatičnosti. Uliční čára není zcela jasná. Dům je proto osazen v horní části parcely s přímou vazbou na přístup z pravého rohu. Svou polohou částečně uzavírá ulici a zaobluje výběžek zástavby.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Nová zástavba je strukturálně i ve vnějším výrazu spíše skrumáží bez jednotícího konceptu a výrazu. Odráží tak přiléhavě současnou svobodu ve společnosti, ale i neujasněnost, jakým způsobem ji využít. V duchu této mnohosti, při vědomí zodpovědnosti za celek i za udržení plurality názorů v něm, byla zvolena abstraktní forma domu.
Novostavba je jednopodlažním, úsporným, půdorysně kompaktním kvádrem. Půdorysně se blíží proporci součtu malého a velkého zlatého řezu. Z běžných norem vybočuje použitím rámu v hranách objektu, který odkazuje k souřadnicím nezávislým na gravitaci. Rám je rovnoběžný se svahem a nakloněný kvádr vytváří pultovou střechu. Celek je zapuštěný do terénu a z ulice je poměrně přehlédnutelný, nezavírá zcela pohled k západu.
Abstraktní formě je blízké použití cementotřískových desek na fasádě a jejich jemná kresba spar, titanzinkový rám objem ukotvuje.

PROVOZ

Dům je přístupný z roviny ulice buď brankou a po schodech do zářezu závětří, nebo pozvolnou rampou automobilem a pak z druhé strany. Hlavní vstup je tedy v severní obslužné části a vede do třetiny dispozice. Směrem k sousednímu domu je orientovaná pracovna, sloužící jako přijímací místnost. Vedle této východní fasády je i záložní parkovací místo. Pobytové místnosti tíhnou k jihu, pokoje jsou blíž otevřené louce na západní straně. Z jižní fasády lze vyjít francouzskými okny přes dřevěnou terasu do zahrady.
Úprava zahrady je navržena, vzhledem k poměrně znatelnému svahu, ve třech měkce srovnaných pobytových plochách.



fotografie realizace Jan Vaca

"http://www.salondrevostaveb.cz/cz/rocenky/"

"http://www.bydleni-iq.cz/"

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty