Další projekty

2012Rodinný dům Miřejovice

model
model
model 
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
axonometrie
axonometrie
letecký snímek
letecký snímek
letecký snímek 1954
letecký snímek 1954
půdorys 1. p. p.
půdorys 1. p. p.
půdorys 1. n. p.
půdorys 1. n. p.
půdorys 2. p. p.
půdorys 2. p. p.
jižní pohled
jižní pohled
západní pohled
západní pohled
severní pohled
severní pohled
východní pohled
východní pohled

Plocha pozemku :

5740 m2

Obestavěný prostor :

1435 m3

Užitná plocha :

350 m2

Dům spojuje dvě původně samostatné, svažité parcely pod jižní hranou obce Miřejovice. Umístění je limitováno komplikovaným přístupem – úzkou cestou mezi dvěma stávajícími domy.
Stavbu umisťujeme k severní hraně pozemku. Pokoušíme se tak minimalizovat nutnou velikost příjezdové komunikace a zpevněných ploch. Zároveň chceme dům přimknout ke stávající obci.
Nízkým hospodářským křídlem kopírujeme vrstevnici a navazujeme pomyslně na dnes již pouze fragmentární linii kamenných stodol. Tato původně vnější hrana obce je zásadní pro obraz sídla v krajině – viz letecký snímek z roku 1954 a axonometrie. Stopa rozhraní je i v současné situaci jasně zřetelná.
Dvůr tvořený hospodářským křídlem s letní kuchyní na východním konci a kolmo umístěným obytným domem na západním konci obracíme na jih, směrem do zahrady a sadu. Původní dvory jsou naopak obráceny na sever, směrem ke komunikaci a k zahradám jsou „zády“. Symbolicky tak naznačujeme současný obrat od původního intenzivního zemědělského využití půdy s pevným a uzavřeným domem-úkrytem k touze po „splynutí s přírodou“ s domem otevřeným do většinou již jen extenzivně využité zahrady.
Doufáme že napětí mezi materiálovou a tvarovou konkrétností archetypální formy domu a současnou abstrakcí jeho náplně a jednotlivých detailů podpoří (nebo alespoň nepotlačí) vitalitu místa.