O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2010Rodinný dům Na Skřivánku


Plocha pozemku:

830m2

Zastavěná plocha:

185m2

Obestavěný prostor:

1036m3

Užitná plocha:

238m2


Ústecká čtvrť Skřivánek navazuje pásem zeleně a zástavby se značným převýšením na severní hranu městského centra. Čtvrť je především obytná, mísí se tu rodinné domy, vily, bytové domy ze 30. a 50. let a také panelová výstavba z let 70.
Stavební pozemek leží nad ostrým terénním zlomem a ze zahrady je krásný výhled na panoráma města a Českého středohoří.


Koncept:
Dům vyrostl v místě s několika opakujícími se základními schématy bydlení (rodinný dům, vila, nájemní dům různých velikostí).
Vzhledem k zadání, předpokládané náplni, rozsahu a představám o budoucím užívání, směřuje návrh typologicky k rodinnému domu vyššího standardu.
Výrazem je dům, díky své mezní pozici v rámci lokality a výjimečné parcele - zahradě, záměrně samorostlý.
Jednoduchý skladebný princip domu je tvořen přízemní, společenskou částí domu a soukromým, ložnicovým patrem. Parter domu je otevřený a konkrétní (zdi, okna a dveře), patro je uzavřené, abstraktní (tvar, barva, okenní pás). Přízemí je těžké zděné, patro lehké dřevěné, s plechovým pláštěm.
Přimknutím hostovského pokoje ke společenské části domu obvodovou zdí vzniká v zahradě prostor dvora a letní kuchyně.
V budoucnu by měl vnější obvod domu zarůst zelení, přízemí by mělo být zahradou pohlceno.

Provoz:
Přístup k domu je zvýrazněn dřevěnou, zelení porostlou a nad vstupem krytou pergolou (zatím nerealizováno), tvořící zároveň závětří. Na domovní vstup navazuje zádveří a dál pak společenský prostor tvořený kuchyní, jídelnou a obytnou místností. Kuchyň je opticky i fyzicky propojena s letní kuchyní a zahradou. Za letní kuchyní se nachází pokoj pro hosty (alternativně pracovna) se sociálním zázemím. Pod jednoramenným schodištěm v severovýchodním rohu dispozice, spojujícím 1. a 2.n.p., je umístěna spíž.
Ložnicové křídlo je tvořeno třemi ložnicemi, pracovnou, koupelnou a samostatným wc.
V severozápadním rohu pozemku je umístěna jednoduchá garáž s navazujícím skladem (dílnou). Možné je její rozšíření jižním směrem dle aktuálních potřeb uživatelů.
Vedle garáže je zpevněné venkovní parkovací stání a vjezd pro případnou potřebnou techniku.
Dům je svými paramtery "nízkoenergetický". Střešní krytinou ložnicového křídla je fólie s integrovanou fotovoltaikou.+ Zobrazit celý popis
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
západní a východní pohled
severní a jižní pohled
interiér
interiér
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
situace
model
letecký snímek
místo
místo
místo

Další projekty

+ Další projekty