O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2018Rodinný dům Střekov V


Plocha pozemku:

3064 m2

Užitná plocha:

124,5 m2

Obestavěný prostor:

500 m3

místo
Cíp bujně rostoucí vegetace odděluje intenzivně obydlené území normalizačního sídliště na kopci (Kamenný Vrch) a okraj řídké předválečné individuální zástavby pod ním.
Původně plynulý přechod mezi kultivovanou obytnou a zemědělsky využívanou krajinou je nyní hranicí - zlomem.
Trhlina mezi místy s hledanou (sídliště) a ztracenou (zanikající velkorysé vily) identitou je divočina a stavebníkův pozemek nese její atributy – nejistotu, příležitost, tajemství a krásu.

dům
Jen malá část zahrady je vhodná pro stavbu a pozemek je tu relativně rovný a přístupný. Navíc se tu protínají dva určující směry.
Severo – jižní směřující skrz brány ovocných stromů do hloubi divočiny je kolmo perforován otevřenou cestou k horizontu nad protějším břehem Labe.
Dům je strukturován charakterem místa, stejně jako mohutnými zásobami stavebníkem nashromážděných stavebních materiálů a dílců.
Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou, spolu s množstvím na malé ploše užitých motivů, odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat s jejich dočasností, proměnlivostí, často mimochodnou krásou a svárem nahodilosti s řádem.

Stavebník je historik, entuziasta a sběratel, proto předpokládáme další bohaté vrstvení v čase.


+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty