Další projekty

2015Rodinný dům Pokratice

model
model
model 
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
pohledy
pohledy
půdorys přízemí
půdorys přízemí
půdorys patra
půdorys patra
ortofoto srovnání
ortofoto srovnání
ortofoto
ortofoto
řez
řez
situace
situace
místo
místo

Zastavěná plocha :

210 m2

Užitná plocha :

160 m2

Obestavěný prostor :

560 m3

místo
Jižně orientovaná stráň nad Litoměřicemi s široce otevřeným výhledem daleko do vnitrozemí. Ještě donedávna měkce ovocnářsky kultivovaná krajina je v současnosti téměř beze zbytku vytěžená chaotickou parcelací a zatížená většinou zakrněle předimenzovanými (myšlenka vs. objem) stavbami individuálních rodinných domů.

cíl
Formu domu pro tříčlennou rodinu tedy hledáme spíš uvnitř, než vně. Přizpůsobujeme se terénní konfiguraci a hledáme logické napojení domu na komunikaci. Hlavní denní děje v domě jsou soustředěny do jednoho podlaží. V patře je pouze ložnice se střešní terasou. Výrazná betonová konzola lemující dům dokola, chrání obyvatele před deštěm a sluncem (jižní fasáda) a před západní krátkou fasádou vytváří krytou terasu navazující na obytný prostor.