O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2009Dům s ordinací Černá cesta


Plocha pozemku:

997 m2

Zastavěná plocha:

218 m2

Užitná plocha:

dům:

196 m2

ordinace:

63,5 m2

Obestavěný prostor:

1200 m3Původně jistě silná atmosféra a energie místa nad městem, v současnosti zdecimovaná skrumáží nových, okázale rozlehlých rodinných domů odkazujících k ploše spotřební euforii konce minulého a počátku tohoto století.
Krom kaple nad pozemkem a širokého výhledu na město tu nenacházíme vnější vazby na něž by bylo možné smysluplně navázat, nebo je rozvinout. Výchozí pozici návrhu tedy hledáme uvnitř samotné parcely.

Svislá osa pozemku pomyslně napnutá mezi kaplí a hřebenem Krušných hor je zároveň těžnicí rovnostranného trojúhelníka, který pozemek vymezuje. Z tohoto počátku vzniká dům.
Podél těžnice ve směru východ-západ se do svahu souběžně s vrstevnicí zařezává přízemí s ordinací. Nad ním se kolem těžiště celé situace soustředí obytné patro.
Silná geometrická forma je zároveň uzavřená i (do všech stran stejně) otevřená.
Svislá okna distribuují různě intenzivní pohledy na město a Krušné hory. Souvislý panoramatický obraz, nerušený předimenzovanou střechou sousedního domu, se naskytne až na střešní terase, nebo v zahradě nad domem.
Severní vrchol trojúhelníka s denním obytným prostorem dům směruje a my chtěli, aby byl směr artikulovaný a stále zřetelný. Zahrada i dům jsou proto podél hlavní osy prostupné.

+ Zobrazit celý popis
průběh realizace

Další projekty

+ Další projekty