O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2009Mateřská škola Děčín - dostavba


Užitná plocha:

77 m2

Obestavěný prostor:

250 m3


STAV
Kapacita stávajícího domu mateřeké školy je vyčerpána. Chybí především odpovídající odpočinkový prostor pro děti.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Místem pro možný růst domu se zdá velká nevyužívaná terasa nad prvním podlažím. Navrhujeme tu jeden nedělený prostor ložnice.

Dřevěná konstrukce (přeneseně krov, nebo půda) je uzavřená k rušné komunikaci a otevřená širokým výhledem do dvora a zahrady. V nástavbě se protínají sudé kompoziční principy stávajícího jednopodlažního křídla a liché principy hlavního domu.
Plášť je komplementárně barevný (červená – zelená, sudá), sekundární barva je ale nahrazena dvěma blízce příbuznými barvami (červená – zelená A – zelená B, lichá).

Barevnost je hrou. Barevnost je možným signálem v okolní ospalé šedi.
Nástavba je živě barevným dětským snem.

+ Zobrazit celý popis
pohled ze zahrady
pohled ze zahrady
boční pohled
pohled z ulice
zákres
zákres
zákres
půdorys
výhled do zahrady
výhled do zahrady
schéma barevnosti pláště
situace
ortofoto
stávající stav
stávající stav

Další projekty

+ Další projekty