O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2009Rodinný dům 3,5x7x21


Plocha pozemku:

8000m2

Zastavěná plocha:

250m2

Užitná plocha:

148m2

Obestavěný prostor:

680m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem stavebníka je založit na rozsáhlém pozemku park a vsadit do něj objemově a provozně úsporný rodinný dům.
Vzhledem k tomu, že místo pro stavbu leží stranou stávající stavební struktury obce, hledáme umístění a výraz domu převážně ve vztahu k samotnému pozemku a jeho konfiguraci a ve vztahu k budoucímu parku.
Dům umisťujeme do relativně rovné, horní části pozemku, do místa které je pomyslným „srdcem“ budoucího parku a zároveň je dobře dostupné z přilehlé obslužné komunikace.
Z místa je krásný výhled do všech stran, především pak severním směrem na panoráma Českého středohoří.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům, - kamenná loď, umocňuje horizontalitu místa a záměrně s ním splývá.
Do kamenného trupu je vložena dřevěná kostra a plášť.
Základní geometrická skladba domu – 3 půdorysné čtverce 7x7m – navazuje na tradiční trojdělení dlouhých venkovských domů. Dřevěné sloupy dvou šířek v modulu 3,5m artikulují a vertikálně rytmizují plášť.
S podobným skladebným principem, pouze v modulu 6x6m (celodřevěný) je navržen hospodářský přístavek a kryté parkovací stání.

Park, kopírujíc vrstevnice, se šíří jak kruhy na hladině, generované jemným houpáním kamenného hausbótu a energií stavebníka.

+ Zobrazit celý popis
severní pohled
severní pohled
jižní pohled
východní pohled
západní pohled
půdorys
řez
situace
geometrie parku
park a zahrada
model
model
hospodářský přístavek
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva
perspektiva

Další projekty

+ Další projekty