O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2010Rodinný dům Chuderov


Plocha pozemku:

1578m2

Zastavěná plocha:

229m2

Užitná plocha:

245,5m2

Obestavěný prostor:

1111m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Severo-jižně orientovaná stavební parcela s převýšením cca 10m, leží na okraji nově zastavovaného území v obci Chuderov u Ústí nad Labem.
Místo, ačkoliv absurdně detailně přeregulováno (tvar střech, oken, barevnost fasád…), patrně ve snaze navázat novou výstavbou na charakter původní obce, je nesourodou směsí většinou předimenzovaných, banálních rodinných domů. Původní jádro obce pak v tomto kontextu, působí jako smutná připomínka normálního stavění, bydlení a žití. Do budoucna lze doufat snad jen v konejšivě maskující účin vzrostlé zeleně.
V této situaci se snažíme doplnit tušenou uliční čáru naznačenou již téměř dokončenými novostavbami sousedů a dům umisťujeme ke komunikaci při jižní hraně pozemku.
Abychom poměrně značným objemem domu, plynoucím z plošných nároků stavebníka na jeho vybavení, nezastínili od jihu velkou část zahrady, komponujeme dům jako s ulicí souběžné jednopodlažní křídlo a k němu kolmé, do zahrady vybíhající křídlo dvoupodlažní. To je zároveň spolu s garáží clonou před domem na sousedním pozemku, postaveném na navážce vysoko nad ostatními.
Dům se svojí geometrickou kompozicí je vsazen do „měkké“, také však geometrickými principy komponované zahrady.
V předzahrádce před domem bude umístěno dětské pískoviště a zasazen strom stínící v budoucnu jižní fasádu domu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Koncept:
V reakci na místní chaotický kontext navrhujeme dům geometricky přísný a důraz klademe na klasické kompoziční principy - symetrii, rytmus, proporce. Režné zdivo jako převažující materiál pláště domu náš záměr podtrhuje.
Rádi bychom místu vtiskli charakter.
Charakter příměstského venkova - místa kde se prolíná a plodně utkává tradiční se současným, přirozené s umělým, vysoké s nízkým.

Provoz domu:
Přízemí domu slouží jako denní, společenské. Za závětřím a zádveřím následuje hala z níž je možno vstoupit do pracovny, technické místnosti, kuchyně-jídelny, nebo do dvora. Z haly je přístupné také druhé nadzemní podlaží s ložnicemi dětí a rodičů.
K západní straně domu přiléhá terénem krytá dvojgaráž přístupná z domu zádveřím. Sevření křídel prvního podlaží domu vytváří soukromý prostor dvora na který navazuje zahrada s pobytovým trávníkem a ovocnými stromy a za hranicí pozemku pak dál volná louka a les.

+ Zobrazit celý popis
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
interiér
interiér
interiér
interiér
situace
model
parcela

Další projekty

+ Další projekty