O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2009Rodinný dům Kozly


Zstavěná plocha:

150 m2

Užitná plocha:

110 m2

Obestavěný prostor:

526 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Kozly leží v poměrně souvisle urbanizovaném území čtyřech vsí (Mlékojedy, Tišice, Chrást, Kozly) okolo města Neratovice poblíž meandru řeky Labe, ještě před jejím soutokem s Vltavou. Samotná parcela se nachází nedaleko od původního centra obce v rozvojovém území poblíž hvězdicovitého průsečíku historických cest spojujících zmíněné čtyři obce. U této klidové křižovatky je umístěna zatím osamělá budova nové radnice. Stavební parcela je od ní vzdálena jihozápadně cca 150m. V jejím okolí vzniká poměrně rozbředlá zástavba nejasného názoru a výrazu. Z této rovinaté pláně lze sestoupit o úroveň níž k řece Labe, tato krajinná scenérie úspěšně vyvažuje smíšené pocity ze současné stavební produkce. Rovněž historické části obce Kozly mají svoje kouzlo.
Parcela je dnes solitérní, v budoucnu bude pravděpodobně nárožní, u jihozápadní hrany povede výhledově obslužná komunikace. Proti parcele přes ulici se nachází trojcípý pozemek s  nevelkou převýšenou novostavbou.

Pomocí prostých nenápadných prostředků se návrh nového domu pokouší zpevnit a projasnit urbanismus místa. Odstup od komunikace je zvolen stejný jako u protějšího domu. Tvarově dům vychází ze struktury původní obce, je tedy drobný, přízemní se základem na obdélném půdorysu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Koncept:
Dům je postaven na myšlence základních abstrahovaných tvarů (trojboký hranol, krychle, kvádr). Protože je oproti ostatním domům v místě drobný, měl by svoji důstojnost založit právě na prostém působení bezozdobných hmot.
Kompozice vycházející z archetypálních ale i v místě původně obvyklých tvarů by měla v živé zahradě stát jako pevné útočiště, navozující pocit bezpečí.
Stavba vychází z metrického rastru a její půdorys je vepsán do kružnice o poloměru 8,73m (čtverec 16x16m). Výška přízemí je 3m, krovu 2,4m. Sedlová střecha je nad půdorysem 4,35x15m. Z něj jsou vysouvány hmoty místností (v rozmezí od 1 do 4,65m), vytvářejících skladbu domu, která počítá se silným účinem kontrastu světla a hlubokých stínů na holých plochách omítek. Okenní otvory proporčně vážou na úhlopříčky stěn, okna jsou osazena hluboko do ostění, aby tak podtrhla hmotnost zdí. Ploché lehce spádované střechy jsou kryty atikami.

Provoz domu:
Dispozičně je struktura domu blízká tradičnímu „trojdělení“ venkovského domu na světnici, kuchyň a komory (zde obytný prostor, obslužná část a pokoje). Zároveň však vrší místnosti okolo centrálního svrchu nasvětleného „atria“ vzhledem k finančním možnostem redukovaného na chodbu (zalomení chodby je přímo v centru dispozice, opticky propojené se vstupem i obytným prostorem).
Dům je na rovině, přízemní jednopodlažní, některé místnosti jsou otevřeny do krovu. Střechou je rovněž přisvětlena chodba, jídelna, kuchyň a koupelna. Každý pokoj se otvírá okny do dvou stran (jihozápad, severozápad).
Na pozemek se vstupuje i vjíždí z východního rohu, kde je zhruba 8m široký předprostor, provozní ale i stíněná odpočinková část, zápraží. Vchází se v polovině dispozice přes zádveří na které váže technická místnost a wc. Za ním je vlevo obytný prostor s kuchyní, vpravo okolo koupelny jsou přístupné tři pokoje. Ze „světnice“ lze vyjít přes jižní terasu do zahrady. Zahrada může být komponována volně, nicméně budoucí nároží ulic (jižní roh parcely) by mělo být zpevněno řadou ovocných stromů. Protilehlý dům bude vyvažovat nově vysazený, později velký soliterní strom. Před zdí domu bude květinová předzahrádka.

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
model
model
východní a západní pohled
severní a jižní pohled
půdorys
řezy
situace
kontext
kontext
pozemek

Další projekty

+ Další projekty