O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2010Rodinný dům Libochovany


Plocha pozemku:

768m2

Zastavěná plocha (včetně pergoly):

177m2

Obestavěný prostor:

480m3

Užitná plocha:

132m2


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Malý pozemek na jihovýchodním okraji obce, vymezený sousedními stavebními parcelami, ulicí a polem, tu tak trochu zbyl.
Bezprostřední sousedství vytváří přízemní rodinný dům (západ) a mnoho let nedokončená hrubá stavba dvojpodlažního rodinného domu (východ).
Blízko je tu typologická směs rodinných domů různých tvarů a velikostí, se sedlovými, plochými, nebo pultovými střechami (většinou přízemí + obytné podkroví případně půda).
Nedaleko je hřbitov, školka a obecní bytovka.
Ptáme se z čeho vyjít, na co navázat, případně co zvýraznit nebo potlačit?
Vzhledem k malé parcele jsme dům umístili blízko k obslužné komunikaci, aby za domem zůstal prostor pro dvůr a zahradu. Zalamujeme tak pomyslnou stavební čáru založenou nově sousedními domy a umístěním přitakáváme domu naproti přes ulici, stejně tak jako většině starších domů v obci. Máme za to, že pro osmi, či více metrový odstup domu od ulice, na úkor zahrady tu není důvod a ani velkoryse založený, odnikud nikam vedoucí chodník, před řadou nově postavených domů mu logiku nedodává. Z důvodů omezeného prostoru na pozemku jsme také volili dlouhý, úzký půdorys domu, formálně navazující na obvyklou historickou zástavbu v obci.
Racionální a krásný systém založení původního jádra obce (tedy těsné, dlouhé a úzké parcely s kamennými domy, vršící se v prstencích kolem centra – návsi) v místě naší stavby chybí . Cesty, ulice a hřbitov jsou tu stopami původního založení obce. Domy jsou ale formou a umístěním poplatné spíš dobovým trendům, než racionální potřebě. Celek působí trochu nejistě a bezcílně. Ze sadů a zahrad jsou namátkou obdělávaná pole a zahrádky, z půd obytná podkroví. Hospodářské přístavky a stodoly chátrají, nebo už nejsou. Přesto je obec vcelku fungujícím a citlivým mechanismem, kde je třeba každý nový zásah pečlivě vážit. Jak tedy doplnit, nebo alespoň nenarušit komplikovanou, prostorovou a lidskou strukturu místa?


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Náš dům je malý a jednoduchý. Dole se žije rodinný a společenský život, nahoře se spí, odpočívá a příležitostně pracuje. Forma domu je současná, zároveň ale odkazuje k mnoha ve vsi obvyklým stavebním typům. Vzdálené ozvuky tribuny místního hřiště, nebo posedů (v blízkém okolí je jich mnoho), které možná lze v domě zahlédnout, nám nejsou proti srsti.
Původní potřeba ukrýt se po celodenní venkovní práci bezpečně uvnitř domu a přírodu nechat za dveřmi je obrácena – po celodenní práci někde uvnitř, chceme přírodu minimálně dobře vidět, nebo s ní být bezprostředně v kontaktu. Typ a proporce oken tento obrat zohledňují a odkazují spíš k městskému stavebnímu jazyku.
Dřevěný rám kolem domu má v sobě obsahy donedávna nepotřebné, dnes standardní – dvě parkovací stání a venkovní bazén, stejně jako univerzálně platné – potřebu stínu a úkrytu před deštěm.

Jak se bude dům vyvíjet a zda se místo s domem a dům se stavebníkem navzájem obohatí, jsme sami zvědaví.+ Zobrazit celý popis
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
situace
letecký snímek
pozemek
sousedství
sousedství

Další projekty

+ Další projekty