O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2010Rodinný dům Miřejovice, 1. verze


Plocha pozemku :

5740 m2

Obestavěný prostor :

1100 m3

Užitná plocha :

350 m2

Dům spojuje dvě původně samostatné, svažité parcely pod jižní hranou obce Miřejovice. Umístění je limitováno komplikovaným přístupem – úzkou cestou mezi dvěma stávajícími domy.
Stavbu umisťujeme k severní hraně pozemku. Pokoušíme se tak minimalizovat nutnou velikost příjezdové komunikace a zpevněných ploch. Zároveň chceme dům přimknout ke stávající obci.
Tvar domu výškově a půdorysně reaguje na místní terén. Nízká, horizontální proporce je současnou interpretací linie původních do zahrad směrovaných stodol.

Návrh nebyl schválen Správou CHKO ČS.
Po zvážení možných alternativ, jak postupovat dál, jsme se se stavebníkem rozhodli vytvořit nový návrh , který pomalu směřuje k realizaci.


+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
půdorys a pohledy
ortofoto

Další projekty

+ Další projekty