O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2012Rodinný dům Miřejovice


Plocha pozemku :

5740 m2

Obestavěný prostor :

1435 m3

Užitná plocha :

350 m2

Dům spojuje dvě původně samostatné, svažité parcely pod jižní hranou obce Miřejovice. Umístění je limitováno komplikovaným přístupem – úzkou cestou mezi dvěma stávajícími domy.
Stavbu umisťujeme k severní hraně pozemku. Pokoušíme se tak minimalizovat nutnou velikost příjezdové komunikace a zpevněných ploch. Zároveň chceme dům přimknout ke stávající obci.
Nízkým hospodářským křídlem kopírujeme vrstevnici a navazujeme pomyslně na dnes již pouze fragmentární linii kamenných stodol. Tato původně vnější hrana obce je zásadní pro obraz sídla v krajině – viz letecký snímek z roku 1954 a axonometrie. Stopa rozhraní je i v současné situaci jasně zřetelná.
Dvůr tvořený hospodářským křídlem s letní kuchyní na východním konci a kolmo umístěným obytným domem na západním konci obracíme na jih, směrem do zahrady a sadu. Původní dvory jsou naopak obráceny na sever, směrem ke komunikaci a k zahradám jsou „zády“. Symbolicky tak naznačujeme současný obrat od původního intenzivního zemědělského využití půdy s pevným a uzavřeným domem-úkrytem k touze po „splynutí s přírodou“ s domem otevřeným do většinou již jen extenzivně využité zahrady.
Doufáme že napětí mezi materiálovou a tvarovou konkrétností archetypální formy domu a současnou abstrakcí jeho náplně a jednotlivých detailů podpoří (nebo alespoň nepotlačí) vitalitu místa.


+ Zobrazit celý popis
model

Další projekty

+ Další projekty