O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2012Rodinný dům Na stráni - rekonstrukce


Plocha pozemku:

490 m2

Obestavěný prostor:

820 m3

Užitná plocha:

210 m2

Urbanistické řešení
Rodinný dům je součástí stabilizované enklávy rodinných domů v Ústí n. L. na Klíši (vznik ve 20. a 30. letech 20. stol.), na klidné vrstevnicové žebrové komunikaci „Na stráni“. Urbanistické souvislosti místa jsou dané a aktuální projekt je nijak nemění. Motorizace vnesla do území prvek garáží, které jsou logicky vestavovány do svahu . Dům je osazen na terase nad oplocením resp. opěrnou zdí v mírném svahu. Na pozemek a do domu se vstupuje dvěma schodišti - brankou a zářezem v terase a venkovním schodištěm domu do schodišťového rizalitu. Jde tedy o poměrně velké převýšení. Toto se pokouší zmírnit vstup novým francouzským oknem do sklepní části v průčelí. Za zvážení stojí, zda neumožnit přímý vstup do domu z garáže, v teoretickém případě její rozšiřující přestavby.

Koncept
Zadáním bylo zobytnit podkroví a upravit dispozice bytů pro současný standard bydlení. Snaha vytvořit na půdě plnohodnotný obytný prostor a zároveň nepotlačit charakter krovu a jeho celkové vyznění vedla ke vložení nového objemu, který krov překračuje (stolice krovu je celá pod ním) a zároveň se vztahuje k domu resp. krovu pootočením o polovinu pravého úhlu. To podtrhuje stanovou symetrii domu a zároveň jí dodává nový, svým způsobem krystalický charakter. Základní pootočený čtverec doplňuje na jihovýchodě trojúhelník terasy a na severozápadě obslužná část půdy.

Provoz domu
Dům je rozdělen na dva byty, první byt v přízemí je rozšířen o sklepní prostory a druhý v patře o podkroví. Nová úprava provozu spočívá v možnosti vyjít ze sklepní části prvního bytu francouzským oknem na předzahrádku a tepelné i provozní oddělení druhého bytu v chodbě vnitřního schodiště potažmo zrušení dveří na půdu. Dále jsou v obou bytech vybourány příčky v jižní části a dochází tak k propojení kuchyně - jídelny s obývacím pokojem. Sauna je umístěna do sklepní části, rovněž tak pracovna prvního bytu. Nové prostory na půdě jsou využity jako dětské pokoje. Příčka mezi nimi není nezbytná, prostor může být bez ní, lépe tak vynikne stolice krovu ve své celistvosti. Výhledově, v případě změny potřeb rodiny, lze tuto úpravu snadno provést.+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty