O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2015Rodinný dům Pokratice


Zastavěná plocha :

210 m2

Užitná plocha :

160 m2

Obestavěný prostor :

560 m3

místo
Jižně orientovaná stráň nad Litoměřicemi s široce otevřeným výhledem daleko do vnitrozemí. Ještě donedávna měkce ovocnářsky kultivovaná krajina je v současnosti téměř beze zbytku vytěžená chaotickou parcelací a zatížená většinou zakrněle předimenzovanými (myšlenka vs. objem) stavbami individuálních rodinných domů.

cíl
Formu domu pro tříčlennou rodinu tedy hledáme spíš uvnitř, než vně. Přizpůsobujeme se terénní konfiguraci a hledáme logické napojení domu na komunikaci. Hlavní denní děje v domě jsou soustředěny do jednoho podlaží. V patře je pouze ložnice se střešní terasou. Výrazná betonová konzola lemující dům dokola, chrání obyvatele před deštěm a sluncem (jižní fasáda) a před západní krátkou fasádou vytváří krytou terasu navazující na obytný prostor.


+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
model
pohledy
půdorys přízemí
půdorys patra
ortofoto srovnání
ortofoto
řez
situace
místo

Další projekty

+ Další projekty