O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2007Rodinný dům Sněžník - rekonstrukce


Plocha pozemku:

385m2

Zastavěná plocha:

125 m2

Užitná plocha:

150 m2

Obestavěný prostor:

650 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstruovaný dům se nachází v obci Sněžník v děčínském okrese. Již v mapách stabilního katastru z let 1836-52 lze najít pozemek s domem zhruba uprostřed východního cípu obce na mírném svahu pod Děčínským Sněžníkem. Lze tedy předpokládat, že jeho základem je původní lidové stavení, což dosvědčuje dochovaný klenutý sklep, masivní zdi v přízemí, ale i tvar a velikost půdorysu.
Pozemky jsou tu typicky podlouhlé, mezi cestou a domem je volně přístupná louka, domy se obrací ke komunikaci „zády“. Tady je umístěna stávající garáž, která bude rozšířena pro dvě auta a sklad údržbové techniky.
Pozemek zvolna klesá dolů směrem k lesu, v jeho dolní části se nachází rybníček s břehy vyloženými zatravňovacími betonovými prefabrikáty. Výhledově bude upraven. Výhled z domu je přirozeně odstupňován v několika „plánech“ postupně houstnoucí zelení.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stav: Stávající dům je buď úplnou přestavbou původního stavení, nebo novostavbou na jejích zbytcích a základech. Stavba (pravděpodobně ze 60. či 70. let) nese v prostých náznacích znaky měkkého modernismu – „bruselu“ (zkosený přesah střechy, dřevěné tmavohnědé „šindelové“ výplně zadní fasády a štítu), z původního měřítka však hlavně vybočuje tím, že je „o jeden díl“ kratší než tradiční lidová stavení a chová se tedy spíše jako vilka.

Návrh: Přestavba domu (kromě zvýšení jeho uživatelského a technického standardu na současnou úroveň), se pokouší v základních principech lépe reagovat na kontext obce a charakter lidové architektury regionu. Obnovuje klasické „trojdělení“, umisťuje vstup do středu dispozice, přidává mu tradiční zádveří. Obslužný přístavek s verandou je změněn na plnohodnotný obývací prostor otevřený do krovu. Hřeben střechy je protažen nad celým půdorysem.
Přední (vikýř) a zadní stěna obytného patra bude obložena deskami Cembrit, které svým rastrem evokují patra hrázděných domů. Cementovláknitý materiál použitý jako obklad je rovněž tradičním prvkem, zároveň však celoplošné desky reprezentují jednoduše minimální tvarosloví některých současných staveb.
Do rozmístění okenních otvorů a celé fasády je vnesen nový řád na podkladu rastru o 14 dílech o šířce 1,025 m.

Provoz domu: Dům je přístupný přes zádveří ze zahrady. Má tzv. „levou dispozici“ – světnice s kuchyní se nachází po levé ruce. Vpravo je nový obývací prostor. V prostředním dílu je koupelna s wc, rovněž schody do patra a do sklepa. Dispozice koupelny bude změněna, přes wc bude možné projít do technického přístavku. Dílna bude mít samostatný vstup zvenku. Patro dozná největších změn, ztenčením obvodových stěn a zvednutím krovu dojde k mírnému zvětšení užitné plochy a objemu, dispozice ale v podstatě zůstane původní: po stávajícím jednoramenném schodišti přístupná chodbička s vestavěnými skříněmi umožní vstup do dvou pokojů a pracovny, z ložnice bude přístup na galerii (třetinové zastropení) obývacího pokoje.

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
východní a západní pohled
jižní a severní pohled
řezy
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
situace
kontext
kontext
model
původní stav
původní stav

Další projekty

+ Další projekty