O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2010Rodinný dům Střekov II


Plocha pozemku:

1272m2

Užitná plocha:

163m2

Zastavěná plocha:

116m2

Obestavěný prostor:

700m3


architektura

Dům vyrostl na strmé parcele (převýšení cca 17 metrů) v horní části ústecké čtvrti Střekov, na rozplývavém rozhraní města a volné krajiny.
Severo-jižně orientovaný stavební pozemek se zbytky starého ovocného sadu leží ve IV. zóně CHKO České středohoří.
Řídká zástavba v nejbližším okolí je různorodého charakteru, měřítek a kvalit (řadové domy „okály“, rodinné domy, chaty různého stáří...).

Každodenní život a potřeby stavebníka, limity území a pozemku, a náš silný dojem z místa byly základními stavebními kameny návrhu. Až v druhém plánu jsme pak uplatnili některé univerzální geometrické principy.
Charakterem domu, použitou konstrukcí, materiálem a způsobem návrhu přitakáváme individuálnímu výrazu víkendových domů a chat (několik dobrých příkladů je v blízkém okolí), spíš než čemukoliv jinému v okolní stavební směsi.

provoz

Jednopodlažní obslužné křídlo domu kopírující vrstevnici vymezuje na parcele místa s různou funkcí - dvorek, soukromá zahrada, sad.
Dvoupodlažní obsluhované křídlo, směřující po svahu dolů, se fyzicky vztahuje k zahradě a opticky pak dál k údolí, městu a horizontu Krušných hor.

V prostoru mezi domem a přilehlou komunikací vzniká dvorek zakončený závětřím a krytým (zatím není hotové) parkovacím stáním. Ze závětří se vstupuje krátkou jižní fasádou dvoupodlažního křídla domu do zádveří a technické místnosti. Chodba navazující na zádveří přechází plynule do hlavního obytného prostoru domu tvořeného kuchyní, jídelnou a obytným společenským prostorem. Vstupuje se z ní také do jednopodlažního křídla domu s pracovnou – hostovským pokojem a malou koupelnou.
Zalomené jednoramenné schodiště, které je součástí prostoru jídelny, spojuje první s druhým nadzemním podlažím. V něm jsou umístěny ložnice rodičů se šatnou, ložnice dětí, koupelna a wc.
Křídla domu mezi sebou vymezují prostor teras (dlážděná a travnatá - zatím nerealizováno) přístupných z jídelny a obytného společenského prostoru.fotografie realizace Jan Vaca, 3+1 architekti, Lubomír Fuxa

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty