O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2007Rodinný dům Valteřice


Plocha pozemku:

2358m2

Zastavěná plocha:

99m2

Užitná plocha:

130m2

Obestavěný prostor:

504m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Ve směru Z-V orientovaná parcela leží mezi potokem a komunikací v obci Valteřice u Žandova. Místo je uvnitř zástavby obce, kde se mísí tradiční architektura statků a chalup údolní lánové vsi s náplavou pozdějších vrstev (bytovka na sousední parcele). Obec nemá jednotný architektonický výraz a dala by se charakterizovat jako směs torz původních statků s přístavbami a nástavbami všeho druhu a katalogových novostaveb, které na historický kontext nereagují. V této situaci jsme se rozhodli navrhnout jednoduchý dům obdélníkového půdorysu, který respektuje uliční čáru, nicméně je vzhledem k hlučnosti komunikace na hranici pozemku cloněn bariérou vzrostlých stromů.
Zahrada je řešena jako nepřekomponované, pouze funkčně dělené místo k odpočinku rodiny.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Koncept: Dům je jednoduchá zděná a omítaná stavba na obdélníkovém půdorysu, která z je z ulice uzavřená, s výrazně šikmou střechou (reagující na kontext - původní chalupy) a do zahrady se otevírá rozměrnými francouzskými okny v prvním podlaží a střechou s mírným sklonem.
Charakter jednoduchého, venkovského domu je sklouben s komfortem moderního variabilního bydlení.

Provoz domu: Přízemí domu slouží jakko denní, společenské. Za závětřím a zádveřím následuje chodba, ze které se vstupuje do ložnice, WC, technické místnosti, kuchyně spojené s obývacím prostorem a koupelny. Z obývacího prostoru je přístupná místnost zamýšlená jako dětský pokoj, později pracovna, a  také druhé nadzemní podlaží s ložnicemi dětí, šatnou a druhou koupelnou a WC. Na severní straně domu je venku umístěno zpevněné stání pro automobil. Z obývacího prostoru, pracovny a ložnice je volně přístupná zahrada, která se svažuje k potoku na konci pozemku. Před domem bude zpevněné místo pro posezení stíněné jednoduchou pergolou, v dalším plánu jsou v zahradě ovocné stromy.
V blízkosti potoka budou osazeny různé druhy bambusů - stavebníkova vášeň.

+ Zobrazit celý popis
model
model
model
model
model
severní a jižní pohled
východní a západní pohled
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
řezy
situace
model
pozemek

Další projekty

+ Další projekty