O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2007Rodinný dům Volenice - rekonstrukce


Plocha parcely:

1575m2

Užitná plocha:

203m2

Obestavěný prostor:

2000m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Parcela s rekonstruovaným domem leží v jádru obce Volenice, v blízkosti řeky Ohře. Stávající objekt z 50. let obdélníkového půdorysu, s krovem a sedlovou střechou (podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží + podkroví) je součástí historické struktury Volenic. Jižní fasáda, orientována směrem do ulice, spoluvytváří uliční frontu a charakter drobné, udržované návsi. Severní fasáda se obrací do dvora a zahrady, která je vymezena kamennou zdí a velkým hospodářským objektem - sýpkou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem rekonstrukce rodinného domu je v první řadě přizpůsobení jeho dispozice současným nárokům na provoz a užívání, souvisejícími s potřebami jeho nynějších obyvatel (pět osob, tři generace – prarodič, rodiče a předpokládané dvě děti). Jde především o vytvoření velkorysejších otevřených prostor (kuchyň, jídelna a obývací pokoj) ve stávajícím systému malých oddělených místností, původně plánovaných pro násobně větší počet obyvatel a vznik ložnice v nově tvarovaném arkýři na jižní straně domu.
Dalším úkolem rekonstrukce je zlepšení tepelně technických vlastností domu, změna topného systému a rekonstrukce technicky nevyhovujících konstrukcí a rozvodů v domě.
Důležitá je pro nás také vnější proměna domu. Ta souvisí především se změnou vnitřního uspořádání, zároveň si pak klade za cíl potlačení výrazné stavební estetiky 50.let. Vodítkem a východiskem jsou nám při tom proporce stávajícího domu, které nám připadají silné a dobré.

PROVOZ DOMU

Hlavní domovní vstup je ze severní strany domu (ze dvora). Do domu se vstupuje po několika schodech přes nově vzniklé závětří a zádveří (čistá vnitřní podlaha 1.n.p. je zhruba 60cm nad okolním terénem). Následuje hala propojující nově vertikálně 1. a 2.n.p.. Z haly se vstupuje do kontinuálního prostoru kuchyně, jídelny a obývacího pokoje (nebo naopak), do garsoniéry, koupelny, případně jednoramenným schodištěm do 1.p.p. a 2.n.p..
Ve 2.n.p. jsou umístěny dva dětské pokoje, obývací pokoj, koupelna a samostatné wc. Z obývacího pokoje lze jednoramenným schodištěm vystoupat do prostoru nově tvarovaného arkýře (v současnosti půda), který bude sloužit jako ložnice.
Dům je částečně podsklepen. Sklep je využíván, jako technické zázemí a skladovací prostor.

+ Zobrazit celý popis
jižní pohled
jižní pohled
východní pohled
severní pohled
západní pohled
půdorys 1.n.p.
půdorys 2.n.p.
půdorys 3.n.p.
řezy
zákres do fotografie
původní stav
původní stav

Další projekty

+ Další projekty