O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2012Dům Řež - rekonstrukce

Místo

Rozsáhlý pozemek na okraji obce Řež, v řídce zastavěném především víkendově využívaném území vytváří hranici mezi obcí a volnou krajinou.
Stávající struktura domu vznikla vrstvením v čase.
Původním jádrem byla víkendová chata dostavovaná pro trvalé bydlení a později také pro provoz firmy.

Dům

Naše spolupráce se stavebníkem začala ve chvíli, kdy byl dům pozičně a objemově pevně definován – byl tu původní přestavěný víkendový dům a hotová hrubá stavba firemního objektu.
V tomto momentu se ukázalo, že dům vzniklý na základě různých projektových fragmentů a nešťastné improvizace, stavebníkovi nevyhovuje.

V návrhu jsme hledali především míru nutného zásahu, výraz domu, jeho zjednodušení a čitelnost. V rámci možností (hotové vnitřní instalace) jsme se pak pokusili upravit také provoz v domě.
Původní mansardová střecha nám, přes všechny pokusy o její modifikaci, nakonec připadala pro náš záměr nepoužitelná. Stejně tak stávající okenní otvory.
Zkoušeli jsme změkčit neforemný půdorys, nalézt nový tvar střechy a dobré proporce.
Na hlavní zděný objekt jsme navěsili lehké dřevěné „buňky“, které rozšiřují plochu přízemí a patra a spojují novostavbu s původním domem.

Přáli jsme si, aby dům byl silný, jasný a zároveň pokud možno harmonický s otevřenou krajinou, ve které je již ze značné dálky výrazný.Návrh 2007
Realizace 2008 - 2012

+ Zobrazit celý popis
realizace

Další projekty

+ Další projekty